Gia Đình

Ma-ri Ma-đơ-len Nữ Môn Đệ Trung Tín

Ma-ri Ma-đơ-len
Nữ Môn Đệ Trung Tín
(Bài 2)

Chúng ta đang ở trong tuần thánh, kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa Cứu Thế gánh chịu vì nhân loại và cũng sẽ mừng ngày Chúa phục sinh...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Phúc Âm

Sám Hối

Mùa Xuân Phục Sinh

Quý vị có biết tạo sao trên nóc các giáo đường lại có hình cây thánh giá không? Thánh giá hay cây thập tự không phải là một hình ảnh đẹp 2,000 năm trước nhưng đó...

Đọc Thêm | Lắng Nghe

site statistics