Gia Đình

Cha & Con Trai

Cha & Con Trai
(Bài 2)

Chúng ta thường nghe các bà vợ than phiền là chồng mình chẳng bao giờ để lộ tình cảm. Ngoại trừ những lúc nóng giận...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Phúc Âm

Sám Hối

Chúa Tái Lâm

Đây là câu chuyện Phúc Âm của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Nói đến Phúc Âm là nói đến Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Phúc Âm và Phúc Âm là Chúa Giê-xu...

Đọc Thêm | Lắng Nghe

site statistics