Gia Đình

Mẹ Chồng Nàng Dâu

Ma-ri Ma-đơ-len
Nữ Môn Đệ Trung Tín
(Bài 1)

Nhân mùa kỷ niệm Chúa Cứu Thế chịu khổ nạn để cứu nhân loại, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình để nói về một nhân vật...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Phúc Âm

Sám Hối

Bữa Tiệc Cuối Cùng

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay, Mùa chúng ta tưởng niệm những thương khó Chúa Giê-xu gánh chịu vì tội của nhân loại. Trước giờ bị bắt và bị giao nộp cho...

Đọc Thêm | Lắng Nghe

site statistics