Category: Dạy Con

0

Dạy Con (Bài 31)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui hôm nay lại được thưa chuyện cùng quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Thấm thoát mà mùa...

0

Dạy Con (Bài 30)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý vị và...

0

Dạy Con (Bài 29)

Download AudioKính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời, là Thiên Phụ Từ Ái,...

0

Dạy Con (Bài 28)

Download AudioKính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được thưa chuyện cùng quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong các Câu Chuyện Gia Đình gần...

0

Dạy Con (Bài 27)

Download AudioKính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Hằng tuần Phát Thanh Tin Lành đến với quý vị...

0

Dạy Con (Bài 26)

Download Audio Kính chào quý thính giả, tính đến nay đã gần năm tháng chúng ta sống trong lo lắng, bất an và bị giới hạn về mọi mặt: Chúng ta không được ra...

0

Dạy Con (Bài 25)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong các Câu Chuyện Gia...

0

Dạy Con (Bài 24)

Download AudioKính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ trước chúng tôi nói qua về...

0

Dạy Con (Bài 23)

Download AudioKính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình hôm nay. Trong Câu Chuyện Gia Đình mấy tuần qua...

0

Dạy Con (Bài 22)

Download AudioKính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình hôm nay. Trong Câu Chuyện Gia Đình mấy tuần qua chúng tôi trình...