Monthly Archive: June 2020

0

Dạy Con (Bài 21)

Download AudioKính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình lại được đến với quý vị hôm nay. Như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và chúng ta cũng biết...

0

Tăng Hay Giảm

Thưa quý thính giả, Trong mùa đại dịch nầy có hai con số chúng ta muốn thấy tăng giảm nhưng thường không tăng giảm theo điều chúng ta mong muốn nhưng tăng giảm ngược...

0

Tình Phụ Tử

Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày Chúa Nhật thứ ba của...

0

Dạy Con (Bài 20)

Download AudioKính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình lại được đến với quý vị hôm nay. Trong những tuần qua, chúng tôi trình bày về những điều chúng...

0

Làm Điều Công Chính

Thưa quý thính giả, Các cuộc biểu tình trong các tuần qua là biểu tình đòi hỏi công lý sau cái chết của nạn nhân George Floyd. Thật ra, các cuộc biểu tình mang...

0

Dạy Con (Bài 19)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Ước mong những điều chúng tôi trình bày trong...

0

Bạo Động Mùa Đại Dịch

Thưa quý thính giả, Nước Mỹ chưa ra khỏi cơn đại dịch thì bây giờ lại phải đối đầu với biểu tình bạo động khắp nơi, thật là hoạ vô đơn chí. Trước hoàn...