Quà Giáng Sinh

You may also like...

1 Response

  1. Loc Tran says:

    Cảm tạ Chúa ! Nguyện xin Chúa ban Phước nhiều cho hội thánh đặc biệt là Mục sư đầy ơn Phước để con cái Chúa được nghe phúc âm của Ngài qua lời giang của Mục sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *