Mùa Tạ Ơn

You may also like...

2 Responses

  1. SHANDA NGUYEN says:

    CHƯƠNG TRÌNH TIN LANH, WWW. TINHLANH.ORG, RADIO 1480 AM. MỌI THỨ NĂM, TỪ 2:30 PM – 3:00 PM, RẤT HAY, XIN VUI LÒNG NGHE VÀ CHIA SẺ, CẢM ƠN.

  2. Ai Xuan Vuong says:

    Cám ơn chúa bài giãng mạnh và rõ, có thể thuôc lòng ra chứng dạo. Xin chúa ban phươc cho het thay cac chap su trương trình tin lành. Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *