Monthly Archive: August 2021

0

Cuộc Chiến Dai Dẳng

Download Audio Thưa quý thính giả, 12 giờ kém 1 phút tối Thứ Hai vừa qua, chiếc máy bay chở những binh sĩ cuối cùng của Hoa-kỳ đã cất cánh khỏi phi trường Kabul, chấm...

0

Luật Vàng

Download AudioThưa quý thính giả, Thế Vận Hội Tokyo vừa bế mạc hôm tối Chúa Nhật vừa qua với những huy chương đem về cho đất nước của mình. Đó là những huy chương vàng,...