Monthly Archive: July 2024

0

Vương Quốc Thiên Chúa

Download Audio Thưa quý thính giả, Người ta thường nói, “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!” Thật đúng như vậy. Tháng Sáu vừa qua, tôi được đi Âu châu 29 ngày và...

1

Lễ Độc Lập

Download AudioNgày 4 tháng 7 hàng năm là Lễ Độc Lập của Hoa-kỳ. Lễ Độc Lập đánh dấu ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa-kỳ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi quyền...