Monthly Archive: March 2022

0

Dối Trá

Làm chứng hay làm nhân chứng là nói lại hay kể lại những điều tai nghe mắt thấy. Làm chứng dối là nói lên hay khai ra những điều tai không thật sự nghe,...

0

Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 1)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong Câu Chuyện  Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành.  Hôm nay chúng tôi xin nói về việc Tại sao vợ chồng thường gặp nan đề trong đời sống và cũng...

0

Sống Yêu Thương (Bài 2)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay.  Trong tuần qua chúng tôi có chia xẻ rằng, để vợ chồng có...

0

Trộm Cắp

Quý vị có thấy trong những sinh hoạt hằng ngày chúng ta mất rất nhiều thì giờ, công sức, tiền bạc để bảo vệ tài sản của mình không? Mỗi khi ra khỏi nhà...

0

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thưa quý thính giả, Thiên Chúa ban cho con người chúng ta Mười Giới Răn để chúng ta vâng giữ. Mười Giới Răn nầy gồm hai phần. Bốn giới răn đầu nói về bổn...

0

Yêu Thương

Thưa quý thính giả, Chúng ta đang cùng nhau học về những giới răn Thiên Chúa ban cho con ngưởi và hôm nay chúng ta học đến Giới Răn Thứ Sáu: Ngươi chớ giết...

0

Chữ Hiếu

Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. “Cho tròn chữ hiếu mới là...