Tagged: xây dựng hôn nhân

0

Sống Yêu Thương (Bài 1)

Kính chào quý thính giả, Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành.  Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những nguyên tắc Chúa dạy...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 19)

Kính chào quý thính giả, Cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi xin tiếp tục chia xẻ về: “Chương Trình...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 18)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia xẻ...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 17)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Dựa vào Lời Chúa dạy, chúng tôi xin...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 16)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay.  Dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh dạy chúng tôi xin tiếp...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 15)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân, chúng...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 14)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa lại được thưa chuyện cùng quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay.  Chúng tôi đang trình bày về “Chương Trình của Đức...

0

Năm Mới, Đời Sống Mới

Chúng ta đón mừng Năm Mới Dương Lịch đã gần một tháng qua và cũng vừa đón chào Năm Mới Âm Lịch nữa. Trong những ngày đầu năm, chúng ta nhắc đến chữ “mới”...

0

Năm Mới, Nếp Sống Mới

Chúng ta đã bước vào Năm Mới dương Lịch 2023 mấy tuần nay, quý vị suy nghĩ gì hay có cảm nghĩ gì khi từ giã năm cũ để đón chào Năm Mới? Chắc...