Tagged: xây dựng hôn nhân

0

Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 3)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa dù đời sống khó khăn, bệnh dịch và tội lỗi vẫn lan tràn Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành được đến với quý vị...

0

Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 2)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay.  Qua tiết mục này chúng tôi chia xẻ những nguyên tắc Kinh Thánh...

0

Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 1)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong Câu Chuyện  Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành.  Hôm nay chúng tôi xin nói về việc Tại sao vợ chồng thường gặp nan đề trong đời sống và cũng...

0

Sống Yêu Thương (Bài 2)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay.  Trong tuần qua chúng tôi có chia xẻ rằng, để vợ chồng có...