Dạy Con (Bài 7)

“Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.” Châm ngôn 13:24

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *