Tagged: mùa chay

0

Ma-ri Ma-đơ-len Nữ Môn Đệ Trung Tín

Kính thưa quý thính giả, nhân mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá để cứu rỗi nhân loại, trong Câu Chuyện Gia Đình hôm nay chúng tôi xin nói về một nữ môn đệ khác, là người đã...