Follow Us

Gia Đình

Ma-ri Bên Thập Giá

Xây Dựng Gia Đình
Trong Thế Kỷ 21 (Bài 7)

Trong Câu Chuyện Gia Ðình hôm nay chúng tôi trình bày tiếp về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Điều đầu tiên chúng ta cần làm để có một hôn nhân...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Phúc Âm

2015!

Đức Tin

Phúc Âm là Tin Mừng Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Phúc Âm bao gồm những điểm căn bản như sau: 1. Mọi người đều là tội nhân. 2. Hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời...

Đọc Thêm | Lắng Nghe

  • Tháng Cảm Tạ
  • Đối Tượng Cảm Tạ
  • Ðặc Ðiểm của Một Gia Ðình Vững Mạnh
  • Ðặc Ðiểm của Một Gia Ðình Vững Mạnh
  • Ðặc Ðiểm của Một Gia Ðình Vững Mạnh

Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích tháng nào nhất trong năm, tôi sẽ trả lời đó là tháng 11. Bạn biết tại sao tôi thích tháng 11 không?

Read More

Chúng ta đang sống trong Mùa Cảm Tạ và trong câu chuyện Phúc Âm lần trước, chúng ta đã nói đến lý do cảm tạ hay tại sao cảm tạ.

Read More

Bài 1

Có một thầy giáo kia, cứ mỗi năm hai lần, ông đưa học trò và phụ huynh đi thăm trại cải huấn để các em học sinh biết

Read More

Bài 2

Liên là một thiếu nữ khoảng 25 tuổi, làm việc trong một department store . Một ngày nọ, một người bạn học cũ mời Liên đi dự lễ ra

Read More

Bài 3

Thúy là một cô bé hoạt bát vui tính, năm 14 tuổi em bắt đầu vào trung học. Vì vui tính Thúy có nhiều bạn và các bạn

Read More

DVD Ca Nhạc Thánh Gây Quỹ Phát Thanh Tin Lành

site statistics