Tagged: học trò

0

Chết Và Chờ Chết

Download Audio Kính thưa quý vị, Trong hai tuần liên tiếp tôi đã cử hành tang lễ cho hai người. Một người qua đời vì chứng nan y, người kia trong tuổi già. Cả hai...

0

Chết!

Download Audio Trong Câu Chuyện Phúc Âm lần trước, chúng tôi nói về điểm căn bản đầu tiên của Phúc Âm. Điểm căn bản đầu tiên của Phúc Âm là, “Mọi người đều có...

0

Học Trò

Download Audio“Hằng năm cứ vào cuối thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu...