Tagged: phúc âm

0

Thư Cho Cha

Ba yêu quý của con, Từ trước đến nay thỉnh thoảng con cũng có viết thư cho Ba, nhưng hôm nay, nhân ngày lễ của các ông cha, con muốn mượn trang giấy này,...

0

Bất Hòa Trong Hôn Nhân

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Ðình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này thời gian qua, chúng tôi trình bày  về: Tình...

0

Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 5)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi dâng lời cảm tạ Chúa vì lại được thưa chuyện với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này...

0

Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 4)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong mấy tuần qua chúng tôi trình bày...

0

Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 3)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được đón tiếp quý vị đón nghe “Câu Chuyện Gia Đình” của Phát Thanh Tin Lành.  Hôm nay chúng tôi xin...

0

Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 2)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho “Câu Chuyện Gia Đình” của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài...

0

Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 1)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Ðình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này thời gian qua, chúng tôi trình bày  về: Tình...

0

Nguy Hiểm Của Những Luật Mới

Thưa quý thính giả, trong Câu Chuyện Gia Đình gần đây chúng tôi có nói về những luật nguy hiểm mới ban hành trong xã hội Mỹ, ảnh hưởng đến đời sống mọi người về mặt...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 37)

Kính chào quý thính giả, Ban Phát Thanh Tin Lành thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phát Thanh của chúng tôi hôm nay, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước tràn...

0

Mục Đích Hôn Nhân (Bài 36)

Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này thời gian qua chúng tôi trình bày...