Chén Đau Thương

Xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha

You may also like...

1 Response

  1. Lộc Tràn says:

    Rất hay cảm ơn Mục sư
    Thank God so much

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *