Chúa Là Chủ

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *