Dạy Con (Bài 9)

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó (Châm ngôn 22:6)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *