Luật Vàng

Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ (Phúc Âm Ma-thi-ơ 7:12)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *