Tagged: dạy con

0

Dạy Con (Bài 35)

Download Audio Yêu Thương Con Vô Điều Kiện Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Như chúng tôi...

0

Dạy Con (Bài 14)

Download Audio Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi được trở lại với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay.  Trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ...

0

Dạy Con (Bài 34)

Download AudioKính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa Câu Chuyện Gia Đình lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Phát Thanh...

0

Dạy Con (Bài 13)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong Câu Chuyện Gia Đình thời...

0

Dạy Con (Bài 33)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Một tác giả Tin Lành...

0

Dạy Con (Bài 32)

Download AudioKính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong Câu Chuyện Gia Đình này hằng tuần chúng tôi chia...

0

Dạy Con (Bài 32)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong Câu Chuyện Gia Đình này hằng tuần chúng tôi...

0

Dạy Con (Bài 31)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui hôm nay lại được thưa chuyện cùng quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Thấm thoát mà mùa...

0

Dạy Con (Bài 30)

Download Audio Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý vị và...

0

Dạy Con (Bài 29)

Download AudioKính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời, là Thiên Phụ Từ Ái,...